12 juli 2024

Vendeliers

Bij de Schutterij “De Eendracht” doen wij ook aan het zogeheten Vendelen.

Vendelen is een eeuwenoude traditie waarbij met een vaandel op muziek figuren gezwaaid worden. Dit gebeurd met de hele groep tegelijk, waarbij het belangrijk is dat dit simultaan gebeurd. Daarnaast moeten alle slagen natuurlijk netjes uitgevoerd worden. De slagen/figuren vormen samen een gebed waarbij, zoals vroeger omschreven, het goede en het kwade wordt bestreden . Deze slagen/figuren kunnen op diverse manieren worden uitgevoerd en met een grote diversiteit aan vaandels.

Schutterij “De Eendracht” heeft een leuke groep vendeliers bestaande uit 8 volwassen (senioren) vendeliers en 1 jeugdvendelier (10 jaar). De senioren is een groep bestaande uit heren met verschillende leeftijden (18 tot 58 jaar) waarbij er wekelijks op zaterdagavond wordt gerepeteerd. De seniorvendeliers komen tijdens de diverse concoursen uit in het klassiek vendelen in de hoogste rang, de superieure A. Maar ook bij diverse serenades zwaaien zij als eer naar diegene die de serenade ontvangt. Het vendelen is een moeilijke, maar zeer mooie traditie waar veel waardering voor is bij de toeschouwers.

Gelders Kampioenschap Indoor Vendelen

Jaarlijks bezoekt schutterij “De Eendracht” 3 concoursen en nemen de vendeliers deel aan het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor. Het vendelen is niet het enige onderdeel waaraan de vendeliers tijdens concoursen deelnemen.
Samen met de overige leden van Schutterij “De Eendracht” lopen zij ook mee met de mars- en defiléwedstrijden en voor degene die wil is er een mogelijkheid om deel te nemen aan de schietwedstrijden. Tijdens het vendelen en de overige wedstijdelementen gaat het er serieus aan toe, maar verder wordt er vooral veel gelachen bij de vendeliers. Kortom, een leuke sectie binnen Schutterij “De Eendracht”.