maart 2, 2021

Schutterij de Eendracht

1920 werd schutterij “De Eendracht” opgericht, voortkomend uit de Compagnie, met als hoofddoel het organiseren van de kermis in Oer.

Koningspaar Jan en Marie Aalders-te Kaath
bestuur, geestelijken en het koningspaar

In de loop der jaren is dat steeds een belangrijk onderdeel van haar activiteiten gebleven. Verder werd medewerking verleend aan feestelijkheden speciaal de kerkelijke en parochiële feesten, later kwam daar deelname aan concoursen, het brengen van een serenade bij jubilea, het ondersteunen van andere organisaties bij evenementen zoals Huntenpop, de Kolde Kermis en andere evenementen. Schutterij “De Eendracht” heeft nog een traditioneel tamboer- en trompettenkorps waarvan er nog maar enkelen in Nederland bestaan.

het korps in de eerste jaren
Het korps in eerste jaren.

Het korps bestaat uit 42 muzikanten, 9 vendeliers en 7 officieren. De vereniging bestaat op dit ogenblik uit ±610 leden.
Het clubgebouw “ de Tamboer” dat op het zwarte plein staat werd in 1990 tijdens het 70 jarig bestaan officieel geopend door toenmalige voorzitter Jan Robben.

Het Koningsschot in 2019
Het Koningsschot in 2019

In het clubgebouw worden tal van activiteiten georganiseerd zoals kaartavonden en schietwedstrijden die door de hele gemeenschap bezocht kan worden. Het Zwarte Plein is sinds 01 – 01 – 2005 in handen van de Eendracht. Het plein zal de zelfde functie behouden als voorheen. De muzikale leiding is in handen van Gerjo Seesink . De jeugd opleiding wordt eveneens verzorgd door Gerjo Seesink en Jasper Rijntjes. Tamboermaitre is Mark Bruins (tweede tamboermaitre is Jasper Rijntjes). Verder is er een korpscommissie, een communicatiecommissie, een muziekcommissie en een Gilderaad. Schutterij “De Eendracht” is aangesloten bij Kring de Achterhoek die behoort tot de Geldersche Federatie St Hubertus.