april 10, 2021

Commissies

De Eendracht wil iets meer gaan zaaien.

Bij schutterij de Eendracht staat het bestuur er niet alleen voor; verschillende commissies nemen de bestuursleden werk uit handen. Zo hoeven ze niet alles zelf te doen en bovendien hebben we meteen een denktank met allerlei leden die vanuit hun werk of opleiding hun eigen expertise meenemen.  Een van die groepen is de nieuwe jeugdcommisssie. Een van onze resultaten: de kindermiddag op de afsluitende kermisdinsdag.

Aandacht voor de jeugd was er altijd al bij schutterij de Eendracht. Alleen is daar nu officieel invulling aangegeven, door de jeugdcommissie die begin 2019 in het leven is geroepen. De jeugd heeft immers de toekomst en met die toekomst zijn we nu volop bezig. Het is absoluut niet zo dat we hiermee de noodklok luiden. Dat proberen we op deze manier juist voor te zijn. We willen iets meer zaaien, in de hoop dat het later te kunnen oogsten.

De jeugdcommissie bestaat onder meer uit Saskia Koeman, Luc Koenders, Luuk Gijsberts, Tim Bruins, Jasper Rijntjes en namens het bestuur Jeroen Klein Gebbink.   De bedoeling is dat er meer gedaan wordt voor de jeugd.  We proberen de jeugd te enthousiasmeren voor de schutterij, om jongeren te werven en te binden.

Door contacten met andere schutterijen, zoals tijdens concoursen, wisselen we vaak ideeën met elkaar uit. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe jonge vendeliers makkelijker de overstap naar de senioren kunnen maken. Daarnaast willen we de jongeren bij de Eendracht zichtbaarder maken. Want bij ons loopt wel jeugd mee maar dat is vaak in de categorie 14 tot 16 jaar. Terwijl dat wel voor meer aantrekkingskracht zou kunnen zorgen. Een jochie of een meisje dat een leeftijdsgenoot bij de schutterij ziet lopen, wil dan misschien ook wel.

Een eerste aanzet daartoe is reeds gedaan bij kermis in 2019. Op de dinsdag van de kermis hebben we de hele middag aandacht gehad voor de jeugd met allerlei activiteiten.

De jeugdcommissie spant zich ondertussen ook in om ook door het jaar heen meer activiteiten voor de jeugd te organiseren, zoals open repetities, bowlen en een schietavond of -competitie. Dat moet ook tot meer betrokkenheid leiden. De jeugd ziet elkaar nu wel af en toe bij Jong de Eendracht, maar dat kan zeker vaker.

We hopen dat de inspanningen effect zullen hebben. Het mooiste zou zijn dat er over een paar jaar jeugdige leden zouden meelopen, hoe leuk zou dat zijn.

Ook tijdens koningsdag, met activiteiten op ons Zwarte Plein, laten we ons zien. De kinderen kunnen dan een keer trommelen, vendelen of (als ze het lukt) op de trompet blazen.

We hebben dit reeds 2 jaar met succes gedaan, we worden hierdoor meer zichtbaar en wordt de drempel voor de jeugd laag gehouden.

We oefenen 1x in de week, op zaterdagmiddag in ons gebouw daarnaast krijg je een instrument in bruikleen. Als je dan wat verder gevorderd ben mag je deelnemen aan Jong de Eendracht. Hierin leer je samen spelen met trommelaars en trompet spelers. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het “marcheren” want ook dat is een belangrijk onderdeel binnen onze schutterij.

Twijfel niet en kom een keer kijken tijdens een van onze oefenavonden op zaterdag van 18:00 tot 19:30 op het zwarte Plein.