27 mei 2024

Gilderaad

Schutterij “De Eendracht” heeft een gilderaad, bestaande uit 7 heren. De gilderaad is het adviesorgaan van Schutterij “De Eendracht” en bestaat uit de volgende personen:

  • Theo Bruins
  • Jan Frazer
  • Theo Hendriksen
  • Jurgen Liebrand
  • Cor Peters
  • Tonnie Schreur
  • Tonnie Kock