april 10, 2021

Gilderaad

Schutterij “de Eendracht” heeft een gilderaad. De gilderaad is het adviesorgaan van schutterij “de Eendracht” en bestaat uit de volgende personen:

  • Theo Bruins
  • Jan Frazer
  • Theo Hendriksen
  • Jurgen Liebrand
  • Cor Peters
  • Tonnie Schreur