1 maart 2024

Jeugdcommissie

Aandacht voor de jeugd was er altijd al bij Schutterij “De Eendracht”. Alleen is daar nu officieel invulling aangegeven, door de jeugdcommissie die begin 2019 in het leven is geroepen. De jeugd heeft immers de toekomst en met die toekomst zijn we nu volop bezig. We willen iets meer zaaien, in de hoop in de toekomst te kunnen oogsten.

De jeugdcommissie bestaat uit Floor Gijsberts, Sarah Liebrand, Saskia Koeman, Luc Koenders, Michaela Gartsen en Melanie Kraan. De jeugdcommissie is er speciaal om de jeugd te enthousiasmeren voor de schutterij, om jongeren te werven en te binden. Uiteraard horen daar ook leuke activiteiten bij, zoals een middag bowlen, of een jeugdkamp!

Door contacten met andere schutterijen, zoals tijdens concoursen, wisselen we vaak ideeën met elkaar uit. Zo kijken we bijvoorbeeld hoe jonge vendeliers makkelijker de overstap naar de senioren kunnen maken. Daarnaast willen we de jongeren bij “De Eendracht” zichtbaarder maken. We hebben diverse jeugdleden, waarvan het overgrote deel zich in de categorie 14 tot 16 jaar bevindt.

Een eerste aanzet om ook de jongere jeugd bij Schutterij “De Eendracht” te betrekken is reeds gedaan bij de kermis in 2019. Op de dinsdag van de kermis hebben we de hele middag aandacht gehad voor de jeugd met allerlei activiteiten.

De jeugdcommissie spant zich ondertussen ook in door het jaar heen diverse activiteiten voor de jeugd van Schutterij “De Eendracht” te organiseren, zoals open repetities, bowlen en een schietavond of -competitie. Ook neemt de jeugd deel aan Jong “De Eendracht”. Door deze initiatieven hoopt de jeugdcommissie de betrokkenheid bij de vereniging nog meer te vergroten.

Ook tijdens koningsdag, met activiteiten op ons Zwarte Plein, laten we ons zien. De kinderen kunnen dan een keer trommelen, vendelen of (als ze het lukt) op de trompet blazen. We hebben dit reeds 2 jaar met succes gedaan, we worden hierdoor meer zichtbaar en de drempel wordt voor de jeugd laag gehouden.

We oefenen 1x in de week, op zaterdagmiddag in ons gebouw en daarnaast krijg je een instrument in bruikleen. Als je dan wat verder gevorderd bent, mag je deelnemen aan Jong “De Eendracht.” Hierin leer je samen spelen met trommelaars en trompetspelers. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het “marcheren” want ook dat is een belangrijk onderdeel binnen onze schutterij.

Vind jij de schutterij net zo leuk als wij? Twijfel niet en kom gezellig een keer kijken tijdens een van onze oefenavonden op zaterdag van 18:00 tot 19:30 op het Zwarte Plein.