27 mei 2024

Geschiedenis

De oprichting
Schutterij “De Eendracht” Ulft is opgericht op 20 mei 1920. Het hoofddoel van de vereniging was het organiseren van de kermis in Oer. In de loop der jaren is het organiseren van de kermis een belangrijk onderdeel geweest van haar activiteiten. De schutterij heeft een sterke binding met de St. Antonius Parochie, pastoor de Vries was de drijvende kracht achter de oprichting van de vereniging.

De beginjaren
De beginjaren van de schutterij waren niet gemakkelijk, ondanks haar 80 leden. De sabels en de petten die de vereniging gebruikte in de beginjaren moesten gehuurd worden en pas in 1928 kreeg iedereen een nieuw uniform. Met een korps van 60 man werd in 1932 voor het eerst een concours bezocht. Het concours was in Stokkum waar het Gilde St. Oswaldus haar 150-jarig bestaan vierde. Schutterij “De Eendracht” behaalde voor het marcheren een 2e prijs en voor het vendelen een 3e prijs.

In 1936 werd door de vereniging voor het eerst zelf een concours georganiseerd op het terrein waar nu het Antoniushof is.

Schutterij “De Eendracht” heeft een nog traditioneel tamboer- en trompettenkorps waarvan er in Nederland nog maar enkelen bestaan.

Naast de kermis verleend de schutterij haar medewerking aan feestelijkheden, deelname aan concoursen, het brengen van een serenade en het ondersteunen van andere organisaties bij evenementen.

Na de oorlog
Op 31 maart 1945 is de hele gemeente bevrijd van de Duitse overheersing. De strijdende partijen hebben een enorme berg munitie achtergelaten, die voor een deel wordt opgeslagen in het gymnastieklokaal van de St. Antoniusschool. Op 8 mei 1945 wordt er door jongeren in Ulft een optocht gehouden om de capitulatie van Duitsland te vieren. Op deze avond explodeert de opgeslagen munitie en wort de hele school door brand verwoest. Het archief van de schutterij wat hier ook lag opgeslagen is daarbij vrijwel helemaal verloren gegaan.

In 1947 volgde de oprichting van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Één van de eerste concoursen in Federatief verband werd door “De Eendracht” georganiseerd in 1955.

Het clubgebouw
Na de brand in 1945 had Schutterij “De Eendracht” geen ruimte meer om te oefenen. In het begin werd er geoefend in het jeugdgebouw, maar dit werd al snel te klein. Na een poosje in de gymzaal geoefend te hebben en in het clubgebouw van fanfare Kunst Na Arbeid werd uiteindelijk in 1990 het eigen clubgebouw in gebruik genomen. In 2004 werd ook het Zwarte Plein gekocht van de Antoniuskerk, zodat het organiseren van de Oerse kermis veiliggesteld was.

2020, 100 jaar Schutterij “De Eendracht”
2020 had een fantastisch schuttersjaar moeten worden voor alle verenigingen uit Ulft. De 3 verenigingen bestonden samen maar liefst 275 jaar. Het jaar werd nog afgetrapt met een gezamenlijke feestavond, maar snel daarna werden alle activiteiten gecanceld vanwege Corona. Maar liefst 2 schuttersseizoenen lang zijn alle activiteiten stil gelegd en was de repetitie in het clubgebouw voor een lange tijd niet mogelijk.