16 juni 2024

Noaberschap

Schutterij “De Eendracht” heeft haar roots in de Oerse samenleving. Wij zijn trots op onze roots en vinden het belangrijk om ons in te zetten voor de Oerse en Ulftse gemeenschap. Schutterij “De Eendracht” is dan ook bij veel evenementen voor de Oerse/Ulftse samenleving betrokken en vormt daarmee een belangrijke schakel in de samenleving. Een kleine beschrijving van een aantal evenementen tref je aan in het submenu.