27 mei 2024

Vele jubilarissen bij ALV 2024!

Dinsdagavond 9 april was onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.

De vergadering werd geopend door voorzitter Theo Overgoor, waarna secretaris Ada Koenders de notulen van de jaarvergadering 2023 voorlas. Vervolgens liet penningmeester Jeroen klein Gebbink zien dat we een financieel gezonde vereniging zijn. De kascommissie vroeg om decharge en deze werd door applaus van de aanwezige leden bekrachtigd.

Het hoogtepunt van de vergadering was na de korte pauze. Totaal werd er bij 960 jaar lidmaatschap aan jubilarissen stilgestaan. We zijn ontzettend trots op onze trouwe leden, met dit jaar in het bijzonder:

25 jaar:

Melanie Wakkermans; Luuk Gijsberts; Ronnie Heinst; Theo Peters; Johnny Giesen; Bart Sollman; Berny Klein-Holte; Ans Roes; Tonnie Janssen; Johnny Donkers; Henri Geerts & José Kleinpenning

40 jaar:

Donnie Bruins; Norbert Erinkveld; Frans Roes; Erna Mecking-Wolters; Berry Kok & Jurgen Liebrand

50 jaar:

Hendrik Erinkveld; Bennie Erinkveld; Clemens Hendriksen; Leo Weijers & Wim Dekkers

60 jaar:

Theo Teitink

70 jaar:

Henk Erinkveld

Nadat er nog een aantal agendapunten besproken werden, werd de vergadering afgesloten met een aantal mededelingen. Zoals ook al te lezen was op de website, werden de artiesten voor de Oerse Kermis bekend gemaakt, werd er benoemd dat er vertrouwenscontactpersonen in het leven geroepen zijn & werd er nogmaals benoemd dat legitimatie bij het vogelschieten verplicht is. Tot slot nodigde voorzitter Theo Overgoor iedereen uit voor de Oerse Kermis; 13-14-15-16 juli op het Zwarte Plein. Verdere informatie over de artiesten & de vertrouwenscontactpersonen zijn te vinden op de subpagina’s, die te vinden zijn in bovenstaand menu.