16 juni 2024

In memoriam Els Hendriksen

Vrijdagmorgen 30 juni 2023 bereikte ons het droevige bericht dat Els Hendriksen is overleden.

Els, de vrouw van ons Gilderaadslid Theo Hendriksen, was nauw betrokken bij onze vereniging. Samen met haar hebben wij vele mooie momenten mogen delen. We denken hierbij onder andere aan het koningschap, welke enkele jaren later ook nog eens bekroond werd met het keizerschap. Dankbaar zijn wij voor alle mooie herinneringen aan Els.

Wij wensen Theo, de kinderen, kleinkinderen, familie en allen die haar gekend hebben veel sterkte toe.

Schutterij “De Eendracht” Ulft