27 mei 2024

Algemene jaarvergadering 2023

Dinsdagavond 11 april 2023 vond de jaarlijkse algemene jaarvergadering met weer vele bijzondere momenten.

Om 20:10 uur opende voorzitter Theo Overgoor de vergadering met het stilstaan bij de overleden leden. Daaropvolgend las secretaris Ada Koenders de notulen van de jaarvergadering van 2022 voor en deze werden ongewijzigd goedgekeurd door de vele leden die aanwezig waren. Nadat er nog een aantal agendapunten de revue passeerden, werd er een korte pauze ingelast om de bestuursfuncties voor het komende schuttersjaar te (her)verdelen.

Onderstaand de nieuwe bestuursfuncties voor het komende schuttersjaar:

Voorzitter: Theo Overgoor, 2e voorzitter: Ruben Peters

Secretaris: Ada Koenders, 2e secretaris: Melanie Kraan

Penningmeester: Jeroen klein Gebbink, 2e penningmeester: Jos Roes

Commandant: Ruben Peters, 2e commandant: Berry Kok

Gebouwbeheerder: Berry Kok, 2e gebouwbeheerder: Jos Roes

Wapenmeester: Jos Roes, 2e wapenmeester: Jeroen klein Gebbink

Terreinbeheerder: Berry Kok, 2e terreinbeheerder: Jos Roes

Algemeen bestuurslid: Melanie Kraan, met in de portefeuille; jeugd en communicatie

Na 15 jaar heeft Tonnie Kock besloten te stoppen met een bestuursfunctie binnen de schutterij. Hiervoor werd uitgebreid stilgestaan door voorzitter Theo Overgoor. Hij bedankte Tonnie voor zijn jarenlange inzet, en vervolgens kwam als grote verrassing een delegatie van het bestuur van ”Kring de Achterhoek” binnengelopen. Tonnie kreeg, uit handen van voorzitter André Bluemink, een eremedaille. Gelukkig zijn we niet helemaal van Tonnie af, want hij neemt zitting in de Gilderaad. Nogmaals dank voor je jarenlange inzet!!

Het bestuur gaat verder met 7, maar enkele wel met een andere taak. Na een aantal jaren stopt Berry Kok als commandant van de vereniging, hij zal worden opgevolgd door Ruben Peters. Afgelopen 26 maart, tijdens het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor, heeft Berry zijn laatste ”optreden” gehad als commandant, en zal hij verder gaan in de functie van gebouw- en terreinbeheerder.

Na dit moment waren alle jubilarissen aan de beurt om in het zonnetje te worden gezet. Ook dit jaar waren er weer meerdere leden die het speldje voor 25,40,50 en zelfs 60 jaar lidmaatschap mochten ophalen. Na een aantal vragen vanuit de aanwezigen, werd om 22:30 uur de vergadering afgesloten, en werd er nog volop nagepraat en getoast op een mooi schuttersjaar.